46e Frieslandshow van 22 t/m 25 oktober 2008

We kunnen terugzien op een mooie show dit jaar. De 46e Frieslandshow is prima geslaagd! Je hoort zo links en rechts van dalende aantal inschrijvingen maar hier hadden wij in Dokkum gelukkig geen last van. Totaal waren er 690 inschrijvingen. Tien méér dan vorig jaar en 20 méér dan het jaar daarvoor. Hier zit een gestaag stijgende lijn in en daar zijn we met elkaar natuurlijk heel blij mee. Dit geeft vertrouwen dat we met onze Frieslandshow op de goede weg zitten. Als we zo wat "trochbuorkje" dan gaan we volgend jaar de 700 grens weer passeren en krijgen we op termijn nog te maken met ruimtegebrek… Grapje natuurlijk want in een vergrijzend veld van fokkers zullen de aantallen van 1200 a 1300 inschrijvingen van weleer denk ik niet terugkeren. Maar zeker zullen er liefhebbers van de sportfokkerij blijven en zo met elkaar zullen we ook in de toekomst mooie Frieslandshows kunnen organiseren. Alle inzenders bedankt dat u er dit jaar weer was met uw dieren. Het liep allemaal vlot dit jaar. Maandagavond was er een ploeg van meer dan 20 mensen actief met het opzetten van de kooien en inrichting van de Trimmer. De opstelling was iets anders dan voorheen rekening houdend met de brandpreventie eisen.. De hal was mooi gevuld en hartstikke netjes. Iedereen die heeft meegeholpen bedankt!
Het organiseren van de Frieslandshow kost niet alleen menselijke inspanning maar ook veel geld. Altijd weer spannend hoe dit uitpakt. Krijgen we veel inschrijvingen? Veel bezoekers? Hoeveel zijn de kosten? Afgelopen jaren zijn de kosten fors opgelopen en hiertegenover stond gewoon te weinig opbrengst. Het tentoonstellingsbestuur probeert hier evenwicht in te krijgen. Nu, na de show, kunnen we gelukkig melden dan we er dit jaar beter uit zijn gekomen dan vorig jaar. Op sommige kostenposten zijn we er in geslaagd deze te beperken en met dank aan alle sponsors en prijzenschenkers en een tegemoetkoming door de Gemeente Dongeradeel kunnen we voorzichtig berichten dat we dit jaar in de plus zullen eindigen. Meer hierover op onze eerstvolgende ledenvergadering.
Woensdag is bij Frisia keurdag. Vanaf halfnegen koffie in de kantine en om 9.00 uur begonnen met de keuring. Al met al toch een kleine 40 mensen actief deze dag. Het klimaat in de hal was voor de dieren ideaal (=koud) Voor de mens minder aangenaam maar zo smaakte de hete snert tussen de middag des te beter!
De 690 dieren zijn gekeurd door de keurmeesters P. van Foeken, G.Meijer, G.Pals, K.Cats, G.E.A. Grooten, R. Schraa , H.Brinkman, S.P. Oostenbrug, H. Hoving en E.J. Visser. Foeken en Meijer waren nieuw. Komende jaren zult u wel vaker nieuwe keurmeesters aantreffen aangezien we proberen te rouleren oftewel niet altijd dezelfde keurmeesters op uw dieren. Ook dit jaar werd er net als vorig jaar met punten gekeurd. Dit systeem begint al te wennen en voor de fokker extra informatie op de kaart daar we per beoordelingsonderdeel de punten vermelden. Kan precies worden afgelezen waar het mis is gegaan of anders gezegd waar in de beoordeling de punten zijn verloren. Zoals gezegd 690 inschrijvingen. De watervogels waren er in 3 rassen ingezonden door 2 fokkers. (A.Langhout Damwoude en H.Gulmans, Burum) Geen concurrentie helaas. Wel goede dieren: 9xZG en 1 x F (67% ZG en F dieren) Algemeen kampioen werd een mandarijn eend wit van A.Langhout. Fokkers van watervogels die er dit jaar niet waren: Kom op, volgend jaar naar de 47e Frieslandshow! Wordt het voor iedereen veel leuker!
De grote hoenders waren er in 8 rassen en in totaal 64 dieren waarvan de helft Friese hoenders in meerdere kleuren. Totaal 41 dieren scoorden een ZG of hoger (64%) Een Friese Goudpel van J.Welling, Drachtster Compagnie werd algemeen kampioen. (1eF96 ptn) Beste zestal grote hoenders was van E. Ringia, Beetgum.
Dan de dwerghoenders. Met elkaar 181 dieren in 8 rassen en vele kleurslagen. 124 dieren haalden ZG en hoger (69 %) Algemeen kampioen werd een jonge Drentse kriel van M.vd. Bijl , Damwoude. Tevens beste Nederlands ras. (1eF96 ptn) Beste 6 tal was van R. Storm, Surhuisterveen en beste 4 tal van J.Rietberg, Sijbrandahuis. De grootste diergroep dit jaar waren de konijnen. Met 318 inzendingen in 27 verschillende rassen. Van alle 52 bestaande konijnenrassen was dus meer dan de helft op de Frieslandshow te zien. Nieuw in Dokkum waren de Haasdwerg en de Oranje kleurdwerg. De grote rassen waren sterk vertegenwoordigd. 30 Vlamen, 23 Groot Lotharingers en 12 Frans Hangoren. Met elkaar 65 stuks en daarmee 1/5 van alle inzendingen. Ook van de Papillons was een mooie klas aanwezig. Over het algemeen was de kwaliteit goed. "Slechts"25 % scoorde lager dan ZG. Topper was de jonge Thuringer ram van R.Prins, Burgum die algemeen kampioen werd. Collectieprijzen waren er voor G. Walsma, Anjum, H.Harte, Reduzum, R.H.Meijer, Roden en R.Prins, Burgum. Om een goede collectie te showen is een prestatie die genoemd mag worden. Net als bij de watervogels dit jaar ook bij de cavia's minder dieren. In Dokkum dit jaar 24 stuks waarvan de kleur Tan Zwart (nog) niet erkend (5dieren van J.J. Visser, Kollum) Kwaliteit was uitstekend. Van de 19 dieren slechts 2 G-tjes. De rest allemaal ZG en F dieren. Algemeen kampioen werd een een wit roodoog zeugje van M.P. Landheer, Buitenpost. Reservekampioen een rode man oud van S. Landheer, Buitenpost. Beste zestal resp. viertal was voor M.P. Lanndheer en J.J. Visser. Wellicht kunnen de cavia fokkers die dit jaar met hun dieren op de Frieslandshow waren, volgend jaar hun "collega's" optrommelen om ook naar Dokkum te komen met hun dieren. Komen we bij de duiven. Totaal 74 dieren in de kooien waarvan 11 oorspronkelijke duiven en 63 sierduiven. Ondanks het beperkte aantal toch 5 kleurslagen bij de oorspronkelijke, geshowd door D.B. Jongsma, Brantgum en H.J. Meijer, Roden. De wildkleur Phaco gezoomd van Jongsma won. De beste sierduif c.q. algemeen kampioen werd een Nederlandse Schoonheidspostduif van J. Bouwma te Harlingen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt zeer zeker bij de kleindiersport. De jeugdleden van Frisia waren er gelukkig bij en vielen in de prijzen. O.J. Dijkstra, Hallum met zijn Duitse Hangoord kleur chinchilla. J. Pijnacker, Augsbuurt met een bruine Klein Lotharinger, A. Castelein met een madagascar NHD, P.M. Landheer met een cavia gladhaar in de kleur chocolade, F. van der Meer met een Wyandotte kriel Columbia én met de sierduif Oud Hollandse Kapucijn zwartgezoomd. En R. Klok met een Javakriel. Elders in deze Hobby staan alle prijswinnaars nog vermeld. Na de keuring prijzen uitzoeken, bekers laten voorzien van inscriptie en na een race tegen de klok 's avonds om 8 uur de officiele opening. Frisia voorzitter kon ongeveer een 60 mensen welkom heten in de kantine van de Trimmer. De officiële opening werd verricht door Sikke Oostenbrug, Franeker. Sikke is een veelzijdig man. Keurmeester voor de hoenders, voorzitter van de Froonackershow, bestuurslid van de NHDB en wellicht nog veel meer. Uit hoofde van zijn functie bij de NHDB was Sikke uitgenodigd om de opening en prijsuitreiking te verrichten.
Ook had Sikke Oostenbrug nog wat anders te doen had deze avond: Frisia lid Douwe Jongsma is 40 jaar lid van de NHDB en werd door Sikke toegesproken en voorzien van een speldje. Jongsma, ook in dit medium nogmaals gefeliciteerd. We hopen dat u nog lang van uw hobby mag blijven genieten en we u nog vele malen mogen begroeten tijdens activiteiten! Zoals gezegd opende Sikke Oostenbrug de Frieslandshow. In zijn inleiding sprak Sikke over wintersport en de kinderboerderij (…) en deed hij rake uitspraken. Dit alles overgoten met humor die we van Sikke kennen (…) Al met al een heel levendige openening en prijsuitreiking. Ook aanwezig was wethouder Jacob Appelhof van de gemeente Dongeradeel. Appelhof sprak zijn waardering uit voor al die mensen die er elk jaar, nu al voor de 46e keer, er in slagen zo'n mooie tentoonstelling neer te zetten. Namens de gemeente zegde Appelhof steun toe om dit evenement te kunnen organiseren hetgeen door het bestuur zeer gewaardeerd wordt. Na de goede woorden en de prijsuitreiking werd een gang langs de kooien gemaakt en konden de aanwezigen hun geluk beproeven bij de loterij georganiseerd door Gerrit en Antje Walsma. Gerrit en Antje hadden er weer werk van gemaakt. Heel veel spullen voor de loterij en voor de organisatie een welkome inkomensbron. Jullie ook dit jaar weer hartelijk dank hiervoor! Het aantal bezoekers tijdens de openingsdagen viel niet tegen. Ook donderdagavond was er eerst nog wel volk toen de voetbalwedstrijd Heerenveen-AC Milaan die op tv was. Het liep alle dagen mooi door.. Helaas kon Alie van der Zee dit jaar niet "in functie"bij de entree vanwege een blessure door een lelijke val vlak voor de Frieslandshow. Beterschap en volgend jaar weer van de partij hopen we Alie! De show is verder goed verlopen. Geen rare dingen noch klachten. Ik denk dat we met elkaar terug kunnen zien op een zeer geslaagde 46e Friesland show!

Hieronder achtereenvolgens de prijswinnaars van de show, de prijswinnaars van de verloting en de foto's:

De prijswinnaars van de 46e Friesland show:

Grote hoenders:
Algemeen kampioen J. Welling, Drachtster Compagnie
Mooiste van PKV Frisia U. Braaksma, Lioessens
Dwerghoenders
Algemeen kampioen & Mooiste van PKV Frisia
M. van der Bijl, Damwoude
Mooiste van jeugdlid Frisia F. van der Meer, Damwoude
Watervogels
Algemeen kampioen & Mooiste van PKV Frisia
A. Langhout , Damwoude
Sierduiven
Algemeen kampioen J.Bouma, Harlingen
Mooiste van PKV Frisia A.M.E. Pietersen, Dokkum
Mooiste van jeugdlid Frisia F.van der Meer, Damwoude
Oorspronkelijke duiven
Algemeen kampioen D. Jongsma, Brantgum.
Cavia's
Algemeen kampioen & Mooiste van PKV Frisia
M.P. Landheer, Buitenpost
Mooiste van jeugdlid Frisia P.M. Landheer, Buitenpost
Konijnen
Algemeen kampioen R. Prins, Burgum
Mooiste van PKV Frisia D. Plutschouw, Aalzum
Mooiste van jeugdlid Frisia O.J. Dijkstra, Hallum.

Iedereen nogmaals gefeliciteerd!

Tijdens de Frieslandshow is de trekking van de loterij verricht. (lotenboekjes)
De uitslag hiervan ziet u hieronder:

Lotnummer Prijs Gewonnen door:
1202 Tom Tom J. Zeinstra, Noardburgum
0782 Digitale camera H. Aartma, Marum (Gr.)
1212 DVD speler Pieter en Baukje, Ljouwert
1415 Kippenhok A. de Vries, Hallum
0100 Wekkerradio D. Koster, Dokkum
2025 Broodrooster S. Vogel, Dokkum
2390 Candle Light D. Kuiper, Holwerd
1765 Pedicure behandeling E. Wagenaar, Dr.Compagnie
1411 Waterkoker L. Hogenraad, Hallum
1042 Pedicure behandeling H. Klok, Lioessens

Winnaars gefeliciteerd!

Hieronder de foto's. klik op een foto voor vergroting; klik op de pijl voor volgende serie

page 1 of 3 Next

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010
1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030
1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050