Vier enerverende dagen in De Trimmer in Dokkum! Dat is en was de 50e Frieslandshow. Het begint zo rond een uur of vier op dinsdagmiddag. De opbouw is een tijdrovend gebeuren. Dinsdagavond worden de contouren zichtbaar, die op woensdag verder ingevuld worden. ’s Middags om vijf uur moet alles gereed zijn voor de ontvangst van de dieren. 810 inschrijvingen, ruim 150 meer dan de vorige Frieslandshow omvatte. Op woensdagavond werden de cavia’s al gekeurd. Dat gebeurde uit nood! Caviakeurmeesters zijn schaars. De heer Grooten uit Drachten kon wel op woensdagavond, maar niet op donderdag, de eigenlijke keurdag. Donderdag, de keurdag. Een open keuring, dat wil zeggen publiek is welkom. Daar werd ook flink gebruik van gemaakt. Er met de neus bovenop staan, de opmerkingen van de twaalf keurmeesters aanhoren. Voor geïnteresseerden een leerzame dag. Voor de verwerkers van al de beschikbare gegevens een stressvolle dag. Alle gegevens, resultaten, prijzen, merk- en ringnummers, gegevens van de inzenders moeten alles tezamen leiden tot een catalogus. Een boekwerk, waar de inzenders naar uitkijken, m.a.w. hij komt altijd te laat, of het nu in Dokkum, Sneek of Zuidlaren is. De inzenders, die om een catalogus vragen voor de keuring is afgerond kunnen moeilijk serieus genomen worden. Ach het zal voortkomen uit een gespannen verwachting. Deze show, was net even anders dan een gewone Frieslandshow. Immers de 50e kun je echt wel betitelen met het predicaat MIJLPAAL. In december 1963 voor het eerst. Toen uit nood geboren, zo kunt u lezen in het speciaal uitgegeven jubileumboekje. Nu een show met speciale prijzen, een feestelijke aankleding, een iets andere opstelling. Vrijdagavond was er de prijsuitreiking van de hoofdprijzen door wethouder Van der Ploeg, maar tevens werden enkele leden, jubilarissen, geheel in de lijn van het showjubileum in het zonnetje gezet. Namens de Kleindierliefhebberorganisatie Nederland (KLN) trad Sikke Piet Oostenbrug als woordvoerder op. Na de vrijdag, een prachtige showdag met talrijk publiek volgt dan de slotdag, de zaterdag. Ook op deze dag vonden velen de weg naar de Trimmer. Dan om half vier is het tijd voor het uitkooien en aansluitend het ontruimen van de hal. Afbreken gaat toch net even iets sneller dan opbouwen. Om half zeven is de zaal schoon leeg. Daarmee is de 50e Frieslandshow historie.

Prijswinnaars, er waren er velen.
We beperken ons tot de hoofdprijswinnaars:
De volledige uitslag van de keuring kunt u lezen in de Catalogus 50e Frieslandshow

Konijnen:
algemeen kampioen Reinder Prins met een Thüringer
Groep 1: kleur Comb. J & S Dalmolen met een Alaska
Groep 2: tekening Anton Meekma met een Hollander
Groep 3: verzilvering Comb. Landheer met een Klein Zilver
Groep 4: patroon Reinder Prins met een Thüringer
Groep 5: wit G. Meijer met een Pool roodoog
Groep 6: hangoren J. Terpstra met een Duitse hangoor
Groep 7: haarstructuur F. de Jager met een Rex
Jongdierenklasse (konijnen geboren na 30 april 2012)
Mooiste dier J. Heeringa met een Rijnlander
Mooiste dier op 1 na Reinder Prins met een Thüringer
Mooiste dier op 2 na Fabian Damstra met een Hollander
Cavia’s:
algemeen kampioen M.P. Landheer met een Cavia normaal haar
Normaal haar M.P. Landheer
Borstel haar R. de Vries
Lang haar R. de Vries
Hoenders:
algemeen kampioen K. Molenmaker met een Fries hoen hen
Mooiste Nederlands ras K. Molenmaker met een Fries hoen hen
Mooiste buitenlands ras E. Ringia met een New Hampshire haan
Dwerghoenders:
algemeen kampioen H. v.d. Weg met een Maleier kriel hen
Mooiste Nederlands ras M.v.d. Bijl met een Drentse kriel hen
Mooiste buitenlands ras H. v.d. Weg met een Maleier kriel hen
Watervogels:
algemeen kampioen J. Meindertsma met een kwaker
Mooiste tamme watervogel J. Meindertsma met een kwaker
Mooiste wilde watervogel A. Langhout met een roodschoudertaling
Sierduiven:
algemeen kampioen R. de Bruin met een Oud-Hollandse meeuw
Beste doffer R. de Bruin met een Oud-Hollande meeuw
Beste duivin A.M.E. Pietersen met een Marchenero kropper
Serama’s:
mooiste gladvederige K. Dillema
Mooiste zijdevederige K. Dillema
Siergevogelte & oorspronkelijke duiven:
Mooiste per soort P. Spoelstra met een lachduif

Jubileumboekje
Het jubileumboekje "50 jaar Frieslandshow" is als geschenk gegeven aan alle inzenders op de 50ste Frieslandshow. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar voor belangstellenden. U kunt dit boekje bestellen bij onze secretaris & penningmeester de heer Sikke Damstra. Het kost slechts € 5,-- inclusief verzendkosten. Mail uw adres door aan Sikke (s.damstra@desaad.nl) en maak het genoemde bedrag over op rekening nummer 2961.17.471 t.n.v. Frieslandshow m.v.v. jubileumboekje. Na ontvangst wordt het boekje u toegestuurd.

Loterij t.b.v. de 50ste Frieslandshow
Vooraf aan de Frieslandshow worden door de leden loten verkocht. De opbrengst wordt aangewend om de kosten van de tentoonstelling te dekken. Tijdens de Frieslandshow heeft de trekking plaats gevonden waarvan hieronder de uitslag:
1e prijs: lotnummer 2234 barbecue gewonnen door H.Canrinus, Hallum.
2e prijs: lotnummer 2077 vogelhokje gewonnen door S. Hiemstra, Dokkum.
3e prijs: lotnummer 1632 barbecue-set gewonnen door Nynke Sijens, Ternaard.
4e prijs: lotnummer 0335 vogelhuisje gewonnen door J. vd Bijl, Burum.
5e prijs: lotnummer 2267 set van 4 stoelkussens gewonnen door vd Woude, Ferwert.
6e prijs: lotnummer 0352 lantaarn gewonnen door Kooistra, Hallum.
7e prijs: lotnummer 0469 tuinschep gewonnen door van Espen, Anjum.
8e prijs: lotnummer 0276 set van 2 stoelkussens gewonnen door B.Swart, Driesum.
9e prijs: lotnummer 0687 Welkoop pakket gewonnen door E. vd Heuvel, Warfstermolen.
10e prijs:lotnummer 2290 Electro World pakket gewonnen door Volberda.
Winnaars gefeliciteerd! Dank aan zowel verkopers van de loten als de kopers hiervan. Uw inzet en aankoop kunnen we niet missen! Geen prijs dit jaar?
Volgend jaar nieuwe kansen! Van harte aanbevolen!

1 Hjoed_RP_diereshow[1] SAM_9526 SAM_9527 SAM_9528 SAM_9529 SAM_9530 SAM_9531 SAM_9532
SAM_9533 SAM_9534 SAM_9535 SAM_9536 SAM_9537 SAM_9538 SAM_9539 SAM_9540 SAM_9541
SAM_9542 SAM_9543 SAM_9544 SAM_9545 SAM_9546 SAM_9547 SAM_9548 SAM_9549 SAM_9550
SAM_9551 SAM_9552 SAM_9553 SAM_9554 SAM_9555 SAM_9556 SAM_9557 SAM_9558 SAM_9559
SAM_9560 SAM_9561 SAM_9562 SAM_9563 SAM_9564 SAM_9565 SAM_9566 SAM_9567 SAM_9569
SAM_9570 SAM_9571 SAM_9572 SAM_9573 SAM_9574 SAM_9575 SAM_9576 SAM_9577 SAM_9578
SAM_9579 SAM_9580 SAM_9581 SAM_9582 SAM_9583 SAM_9584 SAM_9585 SAM_9586 SAM_9588
SAM_9589 SAM_9591 SAM_9592 SAM_9593 SAM_9594 SAM_9596 SAM_9597 SAM_9598 SAM_9599
SAM_9600 SAM_9601 SAM_9602 SAM_9603 SAM_9604 SAM_9605 SAM_9606 SAM_9607 SAM_9608
SAM_9609 SAM_9610 SAM_9611 SAM_9612 SAM_9613 SAM_9614 SAM_9615 SAM_9616 SAM_9617
SAM_9618 SAM_9618bew SAM_9619 SAM_9620 SAM_9621 SAM_9622 SAM_9623 SAM_9625 SAM_9626
SAM_9627 SAM_9628 SAM_9629 SAM_9630 SAM_9632 SAM_9633 SAM_9634 SAM_9635 SAM_9636
SAM_9637 SAM_9638 SAM_9639 SAM_9640 SAM_9641 SAM_9642 SAM_9643 SAM_9644 SAM_9645
SAM_9646 SAM_9647 SAM_9648 SAM_9649 SAM_9650 SAM_9651 SAM_9652 SAM_9653 SAM_9654
SAM_9655 SAM_9656 SAM_9657 SAM_9658 SAM_9659 SAM_9660 SAM_9661 SAM_9662 SAM_9663
SAM_9664 SAM_9665 SAM_9666 SAM_9667 SAM_9668 SAM_9669