We waren vroeg met onze Frieslandshow dit jaar. Van 16 t/m 18 oktober. Op dinsdagnamiddag (14/10) al de start met de opbouw. De spullen uit het hokje ophalen, plastic leggen in de Trimmer en vervolgens bouwen. In het begin met minimaal mensen maar verderop in het opbouwproces kwamen er meer mensen helpen. Al met al ging het voor de wind en al vroeg in de avond stonden de kooien waar ze volgens de tekening moesten staan. Arie had een heel mooie indeling van de opzet gemaakt. Met minder dieren toch een heel mooie verdeling in de Trimmer. De hal werd rijkelijk opgefleurd door de planten die Anton Meekma had gebracht en voor de details had Jan Rietberg gezorgd door wat bladeren en kalebassen rond de planten en kooien te leggen. Een prachtige (herfst)aankleding van de hal! Tijdens de show heb ik dit ook van menig bezoeker gehoord. Chapeau Arie, Anton en Jan! Totaal 562 inschrijvingen. Dit vonden we aan de magere kant. Wellicht is het tijdstip (vroeg) hier debet aan. Ongetwijfeld ook andere factoren. Een aantal fokkers die in voorgaande jaren trouw showden op de Frieslandshow waren nu niet in de gelegenheid om dit te doen. Je hebt het zelf immers niet zelf in de hand als je ziek wordt. Met minder inzenders en dieren toch een mooie tentoonstelling dit jaar. De officiële opening werd verricht door wethouder Albert van der Ploeg van de gemeente Dongeradeel. Van der Ploeg “vierde ”een lustrum. Al 5 jaar aaneengesloten heeft hij de Frieslandshow geopend. Ook vanuit onze redactie van Us Hobby gefeliciteerd van der Ploeg. Van der Ploeg is zelf ook fervent dierenliefhebber. Van alles heeft hij op zijn woonboerderij rond lopen. Van koe, kip, konijn of eend. Geen nee te koop! Voor Frisia een welkome vertegenwoordiger van de gemeente die oog heeft voor onze hobby en onze hobby ook een warm hart toedraagt. Nu naar de show zelf. De 52e Frieslandshow met minder dieren en meer bezoekers. Doordat het aantal inschrijvingen op 562 was blijven steken moest een keurmeester worden afgezegd. De keuring op donderdag liep zo mooi als wat met tussen de middag een gezamenlijke maaltijd die vrij vlug op was...(!) De gewijzigde openingstijd (vanaf 14.00 uur open voor publiek) heeft goed voldaan. Hierdoor tijdens het grootste deel van de keuring een rustige sfeer en tussen de middag konden we met elkaar tegelijk eten. Na afloop van de keuring de prijzen uitzoeken. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van ons computerprogramma hoefde er minder handmatig te worden uitgezocht. Met vereende krachten werden de keurbriefjes verwerkt en in de namiddag zat alles in de computer. Dachten wij... Want met even een kleine storing in Arie’s laptop ging het mis. De bestanden waren niet daar waar ze moesten staan. Arie is tot laat in de nacht bezig geweest om alles weer voor elkaar te krijgen. (= alles opnieuw ingebracht) ’s Ochtends vroeg de bestanden pas klaar en naar Germ Durk verzonden met uitzondering van de prijsindeling zoals we die graag op papier willen zien. Arie’s pijp was leeg en het stokje werd doorgegeven. Pas om een uur na opening van de show waren de eerste catalogussen beschikbaar. Pfff… Ondanks alle zorgvuldigheid die bij het samenstellen van de catalogus wordt betracht zat er toch een storende fout in. Bij de viertallen (konijnen) was het niet Jan Castelein die het beste viertal had maar Anton Meekma kwam deze eer toe. Tijdens de officiële opening op vrijdagavond is dit rechtgezet. De prijzen zijn in de catalogus vermeld dus die gaan we hier niet nog eens herhalen. Zoals eerder genoemd veel bezoekers op onze show. En dat is mooi want tegenover de kosten moeten ook inkomsten staan. Onze penningmeester zal op de voorjaarsvergadering e.e.a. wel nader uitleggen en specificeren. De lotenboekjes voor de 52e Frieslandshow waren praktisch allemaal verkocht. Een belangrijke inkomstenpost. Wat ook succesvol was, was de tombola: Op vrijdag al uitverkocht. En natuurlijk gezelligheid rond het draaiend rad op vrijdagavond en zaterdagmiddag. Heel succesvol. De keurmeesters hebben wij gevraagd hun keur-bevindingen op papier te zetten. Een aantal van hen heeft gevolg gegeven aan onze vraag en hierna kunt u hun verslagen lezen. Op de zaterdag veel publiek en fokkers. Traditioneel op zaterdag om twaalf uur de trekking van de verloting. Ditmaal een “notaris ”uit Sneek en wel in de persoon van Marjan Faber. Dank voor uw medewerking! Ype Stielstra won de boormachine, Wilco Koster de Senseo en J.van der Land een koffiezetapparaat. De overige prijzen staan elders vermeld op deze site. Na een gezellige zaterdag was het zo maar half vier. Uitkooien en opruimen. Velen vergeten het laatste. Met vrij weinig mensen, zeg maar met een minimaal aantal, de boel opgeruimd. Dit moet volgend jaar even beter hoor! Na afloop even wat drinken een een patatje in de kantine en hiermee zat de 52e editie van onze Frieslandshow er weer op. Met dank aan iedereen die heeft bijgedragen om onze show te laten slagen.

Germ Durk

S6302043 S6302044 S6302045 S6302047 S6302048 S6302049 S6302050 S6302051 S6302053
S6302054 S6302055 S6302056 S6302057 S6302058 S6302059 S6302060 S6302061 S6302062
S6302065 S6302068 S6302069 S6302070 S6302071 S6302072 S6302073 S6302074 S6302075
S6302076 S6302077 S6302078 S6302079 S6302080 S6302081 SAM_1741 SAM_1742 SAM_1743
SAM_1744 SAM_1745 SAM_1747 SAM_1749 SAM_1754 SAM_1755 SAM_1756 SAM_1757 SAM_1758
SAM_1759 SAM_1760 SAM_1761 SAM_1762 SAM_1763 SAM_1764 SAM_1765 SAM_1766 SAM_1767
SAM_1768 SAM_1769 SAM_1770 SAM_1771 SAM_1772 SAM_1773 SAM_1776 SAM_1777 SAM_1778
SAM_1780 SAM_1783 SAM_1784 SAM_1785 SAM_1787 SAM_1791 SAM_1792 SAM_1793 SAM_1794
SAM_1795 SAM_1806 SAM_1807 SAM_1808 SAM_1809 SAM_1811 SAM_1816 SAM_1817 SAM_1819
SAM_1820 SAM_1821 SAM_1822 SAM_1823 SAM_1824 SAM_1825 SAM_1826 SAM_1827 SAM_1828