47e Frieslandshow van 21 t/m 24 oktober 2009

In oktober hebben we weer kunnen genieten van onze eigen Friesland show in sporthal de Trimmer te Dokkum. De voorbereiding ging heel soepel. Al op de ledenvergadering van 2 oktober hebben we alle "functies" kunnen invullen. Er is veel werk te doen zowel in de voorbereiding als tijdens de show en dan is het mooi dat helpers zich zo spontaan aanmelden. De opbouw ging formidabel. Sikke had de indeling goed voorbereid. Met meer dan 20 man sterk stonden de kooien maandagavond in no-time op hun plaats zodat we dinsdag in alle rust verder konden met de aankleding van de hal. Hier nog wel even stress want bij de bestelde materialen ontbrak het papier waarmee de onderbouw van de kooien wordt bekleed. De Leeuwarder Courant bracht uitkomst door Romke rollen blanco papier mee te geven. Met dank! Alles kwam dus nog goed en we waren mooi op tijd klaar voor de ontvangst van de ingeschreven dieren. Totaal 737 inschrijvingen. Bijna 50 meer dan in 2008. De afgelopen 4 jaar zitten we steeds in de lift wat het aantal inschrijvingen aan gaat. Met deze ontwikkeling zijn we natuurlijk heel tevreden. De aanmeldingen komen wel steeds later binnen maar "better let als net" zullen we maar zeggen. Voor onze tentoonstellingssecretaris was dit ook geen probleem want alles was weer goed en tijdig voorbereid voor de keuring. Woensdag keurdag. Om half negen werd het druk in de kantine van de Trimmer. Ontvangst met koffie en een woord van welkom door de voorzitter waarna we aan de slag gingen in de hal. Een ideaal klimaat heerste hier. Voor de dieren wel te verstaan. Voor onszelf wel wat fris en dat is zacht uitgedrukt. De keuring van de hoenders was in goede handen bij Sikke Oostenbrug, Harke Brinkman, Harm Hoving en E.J. Visser. De Duiven werden gekeurd door W. de Wal. De cavia's door Gerrit Grooten en voor de konijnen waren Piet van Foeken, Geert Meijer, Klaas Cats, Gezines Dermois, Roel Schraa en Gerrit Grooten gecontracteerd. De keuring ging vlot mede dank zij de aandragers, schrijvers en overige helpers. Op het secretariaat ging ook alles prima ondanks dat Romke er niet was vanwege cursus. Jilles Leijstra was deze dag verantwoordelijk en samen met Fokje Schroor hebben ze hun taak uitstekend uitgevoerd. En dan de keuring. Na afloop heb ik van de keurmeesters gehoord dat het met de kwaliteit dit jaar toch iets tegenviel. Mogelijk door het vrij warme nazomerweer waren veel dieren nog niet klaar. In volgorde van de catalogus gaan we nog even langs de keuring. De watervogels waren niet in grote getale. Slecht 5 stuks van één inzender (Adolf Langhout) Wel beste kwaliteit. 3xF96 en1xZG95 en 1xG92 Waar zijn de andere fokkers van deze diergroep??? Als u als niet inzender (dit jaar) dit leest dan nu al vast noteren. Laat het showen van deze diergroep niet in de steek! Ze horen er bij op een kleindierententoonstelling en zeker op de Friesland show! Dus volgend jaar meer inzenders en meer dieren. Toch? Dit jaar, het kon niet anders, werd Adolf Langhout algemeen kampioen bij de watervogels. Gefeliciteerd! Dan de hoenders. Totaal 316 inschrijvingen groot en kriel. Hiervan 30 x het Fries Hoen en 39 x het Fries Dwerghoen. Dus 20% van de hoenders en dwerghoenders was "Frysk" Dank zij de Fryske Hinne Klup die haar dirstrictshow had ondergebracht bij onze Friesland show. Ulbe Braaksma won de fel begeerde tegel van de Fryske Hinne Klup. Naast de Fryske Hinnen waren er nog 21 andere hoender rassen. Hieronder de kampioen van de hoenders de New Hampshire Roodbruin van E. Ringia uit Beetgum die algemeen kampioen van de tentoonstelling werd en tevens beste buitenlands ras. Ringnia gefeliciteerd. Bij de hoenders en dwerghoenders 33 x een F (10,5%) en 143 x eeb ZG ( 45%) Totaal dus 55 % ZG en hoger en 45% G en lager. De halsband Frankolijn, de Californische Kuifkwartel, de Virginische boomkwartel, Chinese en Dwergkwartels; geen alledaagse gasten op de Friesland show maar dit jaar wél aanwezig. Toch mooi dat er nieuwe diersoorten waren ingeschreven en ook nog een behoorlijk aantal. Zulks maakt een tentoonstelling aantrekkelijk. Inzender Spoelstra, mooi dat u er met uw dieren was. En niet aanwezige fokkers: wees volgend jaar ook present! Met elkaar een mooie gevarieerde show maken is het devies! Hoving keurde de diertjes. Van de 11 waren er 8 van ZG en hoger. De oorspronkelijke duiven waren met z'n negentienen.(19) van de fokkers Jongsma en Spoelstra. 1xF 8xZG 6xG 3xV 1xO. We hopen dat ook deze dieren volgend jaar met meer aanwezig zullen zijn. Op advies van de fokkers zal het bestuur nog kijken hoe we het voor deze diergroep aantrekkelijker kunnen maken om in te sturen.
Komen we bij de afdeling konijnen. Totaal 317 dieren ingeschreven in 24 rassen. Binnen de rassen nog een verscheidenheid aan kleurslagen. Het zou wenselijk zijn dat er meer verschillende rassen worden geshowd. Er zijn immers 52 erkende konijnenrassen dus iets minder dan de helft hiervan op de Frieslandshow. Ruim 40 x een F bij de konijnen en 157 x ZG. Dit betekent 62 % ZG en hoger oftewel 38 % G of lager. Winnaar/algemeen kampioen bij de konijnen werd Gerrit Walsma met een Groot Lotharinger zwart. Walsma had ook het beste zestal én het beste viertal grote rassen. Een uitstekend resultaat! Dit jaar 39 cavia's ingeschreven. 11 x F en 13 x ZG J.J. Visser stuurde een vijftal (nog) niet erkende dieren in t.w. Cavia borstelhaar zwart. Algemeen kampioen werd R. de Vries uit Buitenpost met een Chocolade jong zeugje. Beste 6-tal was van P. Landheer. Rest ons de sierduiven. De kwaliteit hiervan was goed. 80 % ZG en hoger. Van de 65 ingeschreven dieren 9xF en 43 x ZG. De Geelzilver Lahore van de heer S. Kommerie werd algemeen kampioen. Kommerie had tevens de beste duivin en het beste zestal.
De NBS prijzen gingen naar Spoelstra en Jongsma. Bij de jeugdleden vielen G. Dam, P. Landheer en F. van der Meer in de prijzen. Bij de jeugdinzenders had G. Dam het mooiste konijn. Een Klein Lotharinger bruin. Bij de Cavia's was dit P Landheer en bij de dwerghoenders en duiven Feije van der Meer met een Columbia dwerghoen en een Oud Hollandse Capucijn zwart gemonnikt. Allen gefeliciteerd.
Voor de keuringsuitslagen zie de Catalogus Frieslandshow 2009
De 47e Frieslandshow werd dit jaar geopend door wethouder Tytsy Willemsma. Mevr. Willemsma feliciteerde Frisia met haar 80 jarige bestaan dit jaar en prees de organisatie van de Frieslansshow. Met de voorzitter vindt ook Willemsma dat Frisia met haar Frieslandshow zeker een goede plek moet krijgen als t.z.t de Trimmer mocht verdwijnen. De prijzen van de Frieslandshow werden vervolgens door de wethouder uitgereikt. Het publiek wist de show wel te vinden. Voor circa € 200,-- meer entreegelden ontvangen dan vorig jaar. Dit terwijl we aanvankelijk dachten dat er minder mensen langs waren gekomen. Wellicht is de spreiding heel goed geweest waardoor we niet het gevoel hadden dat het erg druk was. Het is er in ieder geval niet minder om geweest. De dagen vliegen en dan is het zo maar weer zaterdag. Met vereende krachten werd de tentoonstelling na half vier afgebroken. Om kwart over zes zaten we, dat zijn degenen die mee hielpen de boel op te ruimen, in de kantine van de Trimmer. Wat drinken en een patatje en even gezellig napraten. We kunnen terugzien op een mooie tentoonstelling. Het liep allemaal goed en er zijn geen noemenswaardige problemen geweest noch klachten. Een ieder die heeft meegeholpen op welke manier dan ook heel hartelijk bedankt! Volgend jaar gaan we op herhaling. In de tussentijd alle goeds toegewenst en veel genoegen met onze zo mooie hobby.

Germ Durk

Uitslagen verloting

Voor de Frieslandshow zijn door velen enthousiast de lootjes verkocht. De trekking heeft zaterdag 24 oktober 2009 plaatsgevonden. Hieronder de uitslag:

Gewonnen prijs: Door:
1e Tom Tom S. de Graaf, Ternaard
2e Digitale camera Y. Schieving, Drogeham
3e DVD speler M. Jacobs, Wouterswoude
4e Wandvolière P. Wijnsma, Damwoude
5e KOFFIEZETAPPARAAT A. vd Velde, Nieuw Dordrecht
6e Waterkoker H. Klok, Lioessens
7e Wekkerradio A. Hoekstra Damwoude
8e Pedicure behandeling S. de Graaf, Ternaard
9e Idem A. Meekma, Wier
10e idem A. Hagedoorn, Damwoude
Alle winnaars gefeliciteerd. Mooi dat u de lootjes hebt gekocht. De opbrengst is nodig om ook volgend jaar weer een Frieslandshow te kunnen organiseren.
Iedereen hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Hieronder de foto's gemaakt tijdens de 47e Frieslandshow

(klik op een foto voor vergroting)

IMGP5467 IMGP5474 IMGP5476 IMGP5480 IMGP5483 IMGP5485 IMGP5487 IMGP5489 IMGP5490 IMGP5491
IMGP5494 IMGP5495 IMGP5497 IMGP5498 IMGP5499 IMGP5501 IMGP5502 IMGP5503 IMGP5504 IMGP5505
IMGP5507 IMGP5508 IMGP5509 IMGP5511 IMGP5513 IMGP5514 IMGP5515 IMGP5516 IMGP5517 IMGP5518
IMGP5520 S6300746 S6300747 S6300748 S6300749 S6300753 S6300755 S6300756 S6300757 S6300758
S6300759 S6300762 S6300778 S6300779 S6300780 S6300781 S6300783 S6300785 S6300788 S6300789
S6300790 S6300797 S6300798 S6300799 S6300804 S6300805 S6300806 S6300807 S6300808 S6300809