Op zaterdag 13 augustus 2011 organiseerde Jelle Terpstra een fokkersdag bij hem thuis. Op zijn oproep in Us Hobby kwamen zo'n 20 collega fokkers naar Dokkum. Leden van onze vereniging en ook van Burgum waar Jelle ook lid is. Bedoeling van Jelle was om als fokkers even bij te praten en een gezellige ochtend met elkaar te hebben. Dit doel is zondermeer volledig bereikt! Het zat even gezellig bij Terpstra op het terras! Met koffie, cake en later nog een slokje. Wat wil je nog meer! De kleurdwergen en Duitse hangoren even keuren en de nieuwe huisvesting bekijken. Johannes Lolkama uit Aldeboarn, een oud lid van Frisia en in het verleden een succesvolg fokker van kleurdwergen, maakte van de gelegenheid gebruik om het woord te voeren. Lolkama schetste mooie anekdotes over onze hobby en hoe het er destijds aan toe ging. Jelle ontving van Lolkema een map met krantenartikelen en foto's van weleer. Al met al een heel geslaagde fokkersochtend en een uitstekend initiatief van Jelle! Een initiatief dat navolging verdient.

 

13aug2011Jelle 001 13aug2011Jelle 002 13aug2011Jelle 003 13aug2011Jelle 004 13aug2011Jelle 005 13aug2011Jelle 006
13aug2011Jelle 007 13aug2011Jelle 008 13aug2011Jelle 009 13aug2011Jelle 010 13aug2011Jelle 011 13aug2011Jelle 012
13aug2011Jelle 013 13aug2011Jelle 015 13aug2011Jelle 018 13aug2011Jelle 019 13aug2011Jelle 020 13aug2011Jelle 021