Jongdierendag 2004

Het was in alle opzichten en schitterende dag! Het weer kon niet beter hoewel in de middag voor de konijnen wel een beetje warm. Jongdierendag 2004: prima geslaagd. Met totaal 174 ingezonden dieren was het aantal ongeveer gelijk als vorig jaar. Op dinsdagavond vooraf hebben Gerrit Walsma, Daan Plutschouw, Sikke Damstra, Halbe Sijtsma en Germ Durk de Vries de kooien geladen en naar Jan Rietberg’s ligboxenstal vervoerd. Hieraan vooraf had Romke al heel wat werk gehad met het verwerken van de inschrijvingen. Op de vrijdag voor de keuringsdag zijn de kooien opgebouwd door een enthousiaste ploeg mensen bestaande uit wederom Gerrit Walsma, Minne Bouma, Jelle Terpstra, Piet Posthuma, Atte Hoekstra en Piet Hoekstra. Zo zie je maar weer dat vele handen licht werk maken. En nog gezellig ook zo met elkaar. Helpers bedankt!
De ligboxenstal van Jan Rietberg was dan zaterdag 4 september ook weer keurig ingericht en klaar voor de ontvangst van de dieren en hun inzenders. Feestelijk met vlaggetjes versierd natuurlijk omdat dit jaar Frisia 75 jaar heeft bestaan.
Al voor half negen zaten de eerste dieren in de kooien. Voor hun bazen was er koffie met gebak. Niet alledaags maar wel speciaal. Op een verjaardagsfeestje hoort nu eenmaal gebak. Alles liep op rolletjes zodat de keurmeesters S.P. Oostenbrug (hoenders) en G.Dermois en P.van Lune (konijnen) even na negen uur aan hun taak konden beginnen. Met hulp van de schrijvers Ellie Carinus, Antje Walsma, Harm Klok en Sikke Damstra en aandragers Jelle Terpstra en Gerrit Walsma werden 174 beoordelingskaartjes geproduceerd met uiteenlopende pridicaten van O tot F Tussen de middag de traditioneel voortreffelijke soep van Antje Natuurlijk is het voor de fokker prachtig dat haar of zijn dier hoog scoort. Maar ook een O kan van betekenis zijn. Immers de fokker kan met een O met daarbij een goed advies van de keurmeester zijn voordeel doen. Vooral voor fokkers die nog niet zo lang bezig zijn of net met een nieuwe kleurslag aan de gang zijn is jongdierendag bij uitstek geschikt om zich te laten adviseren door een ervaren keurmeester en richting te vinden voor de fokkerij. Uiteraard is het zo dan de O’s geen vermelding in de Hobby krijgen. Dit is alleen voorbehouden voor de besten. Dit jaar waren dit bij de grote hoenders een Fries Hoen Geel Wit pel van Ulbe Braaksma en een Zijdehoen met baard wit van J. Boorsma. Bij de dwerghoenders een Fries hoen goudpel van P.G. Hoekstra, een Antwerpse Baardkriel zwart van Antsje Walsma (door onze voorzitter Henk Carinus hardnekkig steeds een braadkriel genoemd…) en een New Hampshire van Jan Rietberg. De beste van een jeugdlid was een Javakriel van Roland Klok. Best Roland!
Bij de konijnen waren 6 prijzen te winnen. De beste ram in de A en B en C klassen en de beste voedster in genoemde klassen. Bij de rammen in de A klassen was de Franse Hangoor van Sikke Damstra de beste. In de B klassen de Hollander zwart van jeugdlid Fabian Damstra De beste ram in de C klasse was een konijngrijze Nederlandse Hangoordwerg van jeugdlid Celia van der Meulen. Celia glunderde en pake Jelle Terpstra niet minder! Bij de voedsters was het een Groot Lotharinger zwart van Gerrit Walsma in de A klasse. In de B een Tan zwart van Piet Posthuma. Dit konijn legde het echt aan met keurmeester van Lune zodat na aanvankelijk grote twijfel zij toch het voordeel kreeg! In de C klasse was de Gele van Bourgondie van Jan Castelein de winnaar. Bij de konijnen gingen de jeugprijzen naar Rutmer en Jurgen Leistra en Meta Castelein. Beste 4 tal bij de jeugd werd gewonnen door Fabian Damstra met zijn Hollanders. Ook hier in de Hobby nogmaals gefeliciteerd Celia, Jurgen, Rutmer, Meta en Fabian! En ook de niet jeugdleden nogmaals gefeliciteerd met jullie prijs!
Deze op jongdierendag “normale prijzen” waren niet de enige. Voorzitter en bestuurslid Henk Carinus en Simon Leistra hadden dit jaar nog een extra prijs om uit te geven. In vergband met het 75 jarig jubileum van onze vereniging waren er twee mooie extra prijzen te winnen. Een jubileum-plaquette van de NHDB en een dito plaquette van de NKB. Deze jubileum plaquettes waren te winnen voor respectievelijk het beste 3-tal bij de hoenders en het beste 4 tal bij de konijnen. Bij de hoenders was het Antsje Walsma die winnaar werd met 2 x F en 1 x ZG Bij de konijnen ging de eer naar Gerrit Walsma. Zijn 4 beste Lotharingers scoorden 3 x F en 1 x ZG Beide plaquettes dus naar zelfde adres. Walsma’s gefeliciteerd met deze prestatie!
Omstreeks 16.00 uur sloot voorzitter Henk na de prijsuitreiking deze jongdierendag. De dieren werden uitgekooid en naar huis gebracht. De meeste fokkers kwamen terug om met elkaar te barbecuen (door sommigen barbeknoeien genoemd) Ook dit voor onze vereniging niet alledaags gebeuren was zeer geslaagd. Het weer werkte enorm mee zodat het goed toeven was achter de ligboxenstal van Jan Rietberg. Het vlees was best. De salades (van Jantine Aartsma) meesterlijk Het gaarbranden vond plaatst onder het oog van onbetwist deskundige op dit gebied: Lammert Braaksma Niet alleen goed in schilderwerken dus! Onder genot van drankje en het stralende weer was het reuze gezellig met elkaar en hebben we lekker gegeten. Hier en daar gehoord dat we eigenlijk elk jaar jongdierendag wel kunnen afsluiten met een barbecue. Een enkel persoon waande zich in een restaurant en liet zich bedienen simpel door het opsteken van zijn hand en de bestelling naar Lammert te roepen…… (Later zou deze persoon ook nog geprobeerd hebben konijnenhokken te verkopen en om deze handel te laten slagen enige Beerenburgers hebben toegediend aan de wederhelft van beoogde koper waarvan verkoper dacht dat zij de baas over het geld was….) Hoe dit is afgelopen weet ik niet aangezien ik toen al naar huis was na het goede van deze dag te hebben genoten.
Tot slot mag nog best vermeld worden dat zonder de welwillende medewerking van Jan Rietberg deze dag op deze locatie niet gehouden had kunnen worden. Jan, zeer bedankt dat dit allemaal mogelijk was in en bij je ligboxenstal. We hebben er met elkaar een zeer geslaagde dag gehad.

Germ Durk

P1010107 P1010108 P1010109 P1010110 P1010111 P1010112 P1010113 P1010114 P1010115 P1010116 P1010117