Op 4 september 2010 organiseerde PKV Frisia de traditionele jongdierendag.(eerste zaterdag van september) Dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie en wel bij Tuincentrum Mollema te Dokkum. Een prachtige stek met veel licht, ruimte en belangstelling van publiek. Met dank aan Tuincentrum Mollema voor het gebruik van de perfecte ruimte waar we onze jongdierendag konden houden! Na 11 jaar deze dag bij Jan Rietberg te hebben gehouden, gingen we nu voor het eerst naar Dokkum. Bij het organiseren van zo'n dag komt er wel één en ander kijken. Er moet veel geregeld worden. Jaren lang ging dit als het ware "op de automatische piloot". Zowel het bestuur, de vaste ploeg opbouwers en Jan Rietberg wisten precies wat, waar en hoe te handelen. Het ging als vanzelf en altijd naar ieders tevredenheid. Het organiseren van JDD 2010 was wel wat anders. Eerst al de vraag: waar kunnen we terecht. Al gauw kwam Tuincentrum Mollema in beeld. Er lag een lijntje tussen fam. Walsma en fam. Mollema. Zo heeft Gerrit Walsma vroeger Ytzen Mollema het autorijden geleerd hebben ze mij verteld. Na de eerste positieve contacten tussen het bestuur en Ytzen Mollema in juni werden in augustus definitieve afspraken gemaakt. Ruimte opgemeten. Hoeveel dieren kunnen er staan, moet er getopt worden, wat doen we met het eten, koffie enz. In plezierige sfeer hebben we de organisatie goed doorgesproken en zijn er afspraken gemaakt. Hoe het is verlopen heeft u inmiddels zelf ervaren op zaterdag 4 september 2010. Een groot succes naar ieders tevredenheid! Vrijdagavond is er met een mooie ploeg mensen opgebouwd. Siebe de Graaf had vervoer geregeld en kwam met een hele grote wagen waar Rein Halbertsma's VW bus wel trekken aan had. Vele handen maken licht werk is het spreekwoord. En het is waar want al om half negen stond alles keurig in de kas opgesteld, klaar voor de komst van de dieren. Mollema had in het kasgedeelte van de winkel ruimte gemaakt waar wij onze kooien konden opstellen. Een prachtige locatie met veel licht, ruimte en ook veel aanloop van winkelend publiek. Misschien zitten hier straks nog nieuwe leden bij ook. De belangstelling was in ieder geval goed en de sfeer uitstekend. Om half negen werd er ingekooid. Doordat de aanvangstijd niet op de oproep stond was het inkooien wat gespreid. Om kwart over negen zijn we met de keuring begonnen. Er waren 180 dieren ingeschreven: 9 grote hoenders, 55 dwerghoenders, 91 konijnen en 30 sierduiven. In totaal hadden we 4 dieren minder dan vorig jaar maar wel een mooie verscheidenheid nu ook de sierduiven met 30 dieren van 3 fokkers present waren. Klaas Nicolai keurde duiven. 6 verschillende rassen. Prima kwaliteit met 20xZG en 4xF. Y.Stielstra won met een King duivin en Halbe Sijtsma met een Ned.Schoonheidspostduif doffer. Mooi dat jullie als duivenfokkers er met jullie duiven er waren! De kleinste groep dieren waren de grote hoenders. Slechts 9 stuks. Geen hoge predicaten. Volgens keurmeester Sikke Oostenbrug waren de dieren nog te jong en niet klaar. Slechts 1x F en 2x ZG. Harm Klok won met zijn Sussex Porselein hen. Een prachtig dier die, toen Roland Klok er een foto van wilde maken, de benen nam …Harm en Roland waren sneller dan de hen dus zat deze al gauw weer in haar kooi. De dwerghoenders waren met 55 in getal in 9 rassen. Kwaliteit hier was goed 8xF 20xZG Jan Rietberg had de mooiste haan, een New Hampshire Roodbruin en T. Westerhof de mooiste hen een Leghorn AM type Goudflitter. De grootste groep dieren waren de konijnen. totaal 91 dieren verdeeld over 13 rassen. De keuring werd verzorgd door de keurmeesters Gezines Dermois en Jan van Lune. Onder toeziend oog van belangstellende fokkers en winkelbezoekers werd er gekeurd: 11x F en 49xZG maar ook 17xO Dieren zijn nog in verharing en nog niet klaar. De winnaars verdeeld over A, B en C klasse waren Jan Castelein, Fabian Damstra, Gerrit Walsma, Rein Halbersma en Hein Bauke Visser. Allen gefeliciteerd! De uitslagen van de hele keuring kunt u lezen elders in deze Hobby. We hebben een mooie dag gehad in de kas van Mollema. Tussen de middag dit keer geen borreltje vooraf en uitsmijters maar wel een heerlijke soep en frisdrank. In een afgeschermd gedeelte van de kas hadden we voldoende privicy en zat het goed en het eten was weer uitstekend verzorgd door Antje Walsma en Martje Sijtsma. Bedankt hiervoor! We zaten de hele dag mooi op schema. De duiven waren om twaalf uur al gekeurd. De eindkeuring van de konijnen om kwart voor drie. Met dankzegging door de voorzitter aan allen die hebben meegewerkt om deze dag te laten slagen en in het bijzonder de fam. Mollema voor het beschikbaar stellen van de ruimte, werd jongdierendag om 15.00 uur afgesloten waarna er werd uitgekooid. Zo snel we hadden opgebouwd zo snel ging ook de afbraak. Om half vijf was alles aan de kant en lagen de kooien weer in het hokje wachtend op het volgende evenement: De 48e Frieslandshow.

IMGP6228 IMGP6229 IMGP6230 IMGP6231 IMGP6232 IMGP6233 IMGP6234
IMGP6235 IMGP6236 IMGP6237 IMGP6238 IMGP6239 IMGP6240 IMGP6241
IMGP6242 IMGP6243 IMGP6244 IMGP6245 IMGP6246 IMGP6247 IMGP6248
IMGP6249 IMGP6250 IMGP6251 IMGP6252 IMGP6253 IMGP6254 IMGP6255
IMGP6256 IMGP6257 IMGP6258 IMGP6259 IMGP6260 IMGP6261 IMGP6262
IMGP6263 IMGP6264 IMGP6265 IMGP6266 IMGP6267 IMGP6268 IMGP6269
IMGP6270 IMGP6271 IMGP6272 IMGP6273 IMGP6274 IMGP6275 IMGP6276
IMGP6277 IMGP6278 IMGP6279 IMGP6280 IMGP6281 IMGP6282 IMGP6283
IMGP6284 IMGP6285 IMGP6286 IMGP6288 IMGP6289 IMGP6290
IMGP6291 IMGP6292 IMGP6293 IMGP6294