Anders – Corona – Alles op z’n kop
Traditioneel voor ons Frisianen is de eerste zaterdag in september de dag van onze jonge dieren. JONGDIERENDAG. Al enige jaren is de locatie Broeksterwâld bij Wolters daarvoor onze thuishaven. Het risico van corona en de middenstand is als vuur en water. In goed overleg is besproken, dat JDD dit jaar niet in de locatie bij Wolters kon plaatsvinden. Er zijn een aantal varianten geopperd, die eigenlijk de meerderheid van onze leden niet aanspraken. Fotosessies, keurmeesters die langs zouden kunnen komen. Daar spelen huisvesting en logistieke ondersteuning toch een grote rol. Adolf Langhout komt dan met het voorstel JDD in de paden in de stallen te plannen. Wat meet en rekenwerk leert, dat dat prima kan. Wel spreken we af, dat er geen verdere ruchtbaarheid aan gegeven wordt anders dan richting eigen leden. Op zich veroorzaakt dat toch wel enige ruis, waardoor een klein groepje “buitenstaanders” hun gezicht hebben laten zien. Prima omstandigheden, met veel ruimte die de vuistregel 1,5 meter afstand goed tot hun recht lieten komen. Feitelijk hadden we drie locaties. Stal 1, waar de konijnen gehuisvest werden, 75 dieren die deels getopt zijn. Stal 2 met de duiven en de hoenders en dwerghonders. 31 duiven en 30 hoenders en 43 dwerghoenders. 5 keurmeesters, Roel Schraa, Johannes Looijenga, Herke Brinkman, Albert Meester en Wim de Wal, waren de mannen met de witte dan wel groene jassen. De voorbereiding op vrijdag liep mede dank zij de geweldige aanhanger van Wytze Postma, nieuw lid en de bus van Pieter Braaksma ook al een nieuweling in de hobby kleindieren, voortreffelijk 1 rit en alles stond paraat. Vrijdagavond een opbouwploeg die de handen flink lieten wapperen. Nog even iets over de derde locatie. De koffiehoek, die een aantal van jullie wel al kennen, omdat ze daar wel eens deelgenomen hebben aan de barbecue en die anderen zullen kunnen bewonderen als ze de ledenvergadering van 18 september a.s. bezoeken. Om concentraties van mensen te vermijden hebben we geen officiële opening gedaan en ook geen centrale prijsuitreiking. Ùs Hobby zal voor velen uitsluitsel moeten geven van de uitslag. En daar werken we nu aan! Een prima verlopen JDD op een passende locatie naadloos aansluiten bij onze hobby. De afbouw verliep in 2 fasen. Stal 2 was het eerste klaar en werd ook als eerste ontruimd. De verreiker van Adolf met de baas aan het stuur, twee medewerkers van de firma als assistenten en wat van de inzenders handen in een mum van tijd stal 2 ontruimd en brandschoon! Na de finale bij de konijnen kreeg stal 1 de opruimploeg over zich heen. De kar van Wytze en de bus van Pieter, Henk Jacobs en Jan Rietberg completeerden het kwartet wat de vracht in Holwerd afleverde. Om 16.00 uur alles aan kant. Het vervolg op dit hoofdstuk komt eraan! De 58e Frieslandshow. Ook daarvoor geldt anders dan anders, maar heel goed mogelijk! De zaalinrichting zal anders zijn, misschien wat strakker en zakelijker. Daarin speelt de 1,5 meter dus corona een rol. Brede paden ( 3 meter) een dubbele rij kooien minder. Eénrichtingsverkeer in de paden. Een afwijkende nummering. Een ingang en een uitgang. Ja en registrering van toeschouwers en tellen…… Opeenhoping is uit den boze. Ja, een prijsuitreiking en een fokkerstreffen, we willen het graag maar hoe we dat invullen? Veel hangt af van ons inzenders! Discipline! Onverschilligheid en ontkenning kunnen we in dit verband niet gebruiken. Voor de inzenders zal de kooikaart + informatie een belangrijke leidraad gaan vormen. Nu staan de grote lijnen op papier. In de komende week zal er overleg zijn met het MFA en vervolgens met de Gemeente in de vorm van een plan van aanpak. We gaan er voor! Jullie toch ook!??!

Arie Hagedoorn

(klik op foto voor vergroting en vervolgens op pijl)

Jongdierendag PKV Frisia 2020 (1) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (10) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (13) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (14) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (15) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (17)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (18) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (19) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (2) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (20) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (21) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (22)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (23) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (24) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (25) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (27) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (28) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (29)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (3) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (30) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (31) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (32) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (33) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (34)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (35) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (37) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (38) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (39) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (4) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (40)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (41) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (42) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (43) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (44) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (45) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (47)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (48) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (49) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (5) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (50) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (51) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (52)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (53) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (54) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (55) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (57) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (58) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (59)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 (6) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (60) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (7) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (8) Jongdierendag PKV Frisia 2020 (9) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (1)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (10) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (11) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (12) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (13) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (14) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (15)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (16) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (17) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (3) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (4) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (5) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (6)
Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (7) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (8) Jongdierendag PKV Frisia 2020 2 (9)