Op zaterdag 6 september was het weer een drukte van belang op de boerderij van de familie Rietberg te Sijbrandahuis. De eerste ontmoeting van fokkers/leden van PKV Frisia vond hier plaats. De jonge dieren, hoenders, dwerghoenders en konijnen, werden door de keurmeesters Sikke Oostenbrug, Jan van Lune en Gezines Dermois gekeurd en 's avonds was er nog een barbecue. Als eersten waren Gerrit en Antje en Alie op "hun post" zodat de koffie klaar stond toen vanaf half negen de dieren werden ingekooid. Totaal 158 stuks en wel 89 konijnen en 69 hoenders. (bij de konijnen 3 absent en bij de hoenders 1 dus 162 inschrijvingen waarvan 158 in de kooien gebracht.) Even na negen uur opende voorzitter Germ Durk de dag en begon de keuring. Altijd weer spannend wat je nieuw gefokte dieren hier doen. Niet altijd komen de predikaten overeen met de verwachtingen. Elders in deze Hobby de uitslag van de keuring. Het weer werkte mee. We hielden het droog en de temperatuur was heel aangenaam. Tussen de middag hadden Alie van der Zee, Gerrit en Antje Walsma en Martje Sijtsma heerlijke soep en uitsmijters klaar die er na "it slokje" met smaak ingingen. De 158 dieren die gekeurd zijn waren wisselend van kwaliteit. Bij de grote hoenders (Fryske hinnen in 5 kleurslagen, Noordhollands Hoen, Orlof en Shamo) waren 2 x F voor de Hollands Hoenders kleur koekoek van Harm Klok en 1 x F voor een Giel Wytpel Fryske hin van Ulbe Braaksma. Verder slechts 4 ZG-tjes 8 x G 2 x V en 5 x O Van het totaal 32 % F+ZG Keurmeester Sikke Oostenbrug kon er niet meer van maken. It koe better! De dwerghoenders waren met 47 prominenter aanwezig en scoorden ook veel beter: 10xF 23xZG 9xG eb 5xO Gehalte F+ZG 70% en dat is goed te noemen. Maar liefst 8 verschillende krielrassen ( Friese kriel in 6 kleurslagen, Drentes kriel, Watermaalse baardkriel, leghorn kriel, Wyandotte, New Hampshire kriel, Java en Maleier. De beste haan onder de krielen was een New Hampshire kriel van Jan rietberg en de mooiste hen een Wyandotte van Piet Hoekstra. De konijnenwerden gekeurd door Gezines Dermois en Jan van Lune. In de kooien waren 11 rassen vertegenwoordigd. De kwaliteit bij de pelsdieren kon ook beter wel wat beter. 55% ZG en F dieren dus 45 % toch wat onder de maat wil je goed meedoen. 20xF 29xZG 17xG 1xV en 22xOnvoldoende (=25%!) Soms is de kwaliteit er zeker maar is er net iets te weinig aandacht aan het conditioneren gegeven en dan is het jammer dat de O valt. Maar goed; volgende keer beter. Onder het klasje kleurdwergjes ook een bijzondere: Jilles Leijstra showde de röhn kleur en die hadden we nog niet binnen onze vereniging.
Na de eindkeuring en bekendmaken van de winnaars van deze dag werd er uitgekooid en opgeruimd. Dit was nog niet het einde van de dag want 's avonds om 6 uur stond de barbecue klaar. Halbe Sijtsma en Lammert Braaksma hadden een en ander geregeld. Geen nee te koop en de karbonaatjes, speklapjes, kippepoten, hamburgers enz. waren van opperbeste kwaliteit. Wat ook super lekker was, waren de mooi opgemaakte salades van Jantine Aartsma. Jantine, Lammert en Halbe hartelijk dank voor jullie werk! Met Lammert's bus als windkering hadden we achter de stal van Jan Rietberg een mooie plek. Jan had twee vuurtonnen opgestookt zodat we een gezellig vuurtje en wat extra warmte hadden. Het feest duurde tot ……het vrij donker was en was héél gezellig. Ook heel goed om nieuwe gezichten onder de Frisia leden te leren kennen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank. Beslist voor herhaling vatbaar. De familie Rietberg die het ook dit jaar weer mogelijk maakte door hun stal voor jongdierendag weer beschikbaar te stellen hartelijk dank! Tot zo ver het verslag. Hieronder de foto's

Germ Durk

(klik op foto voor vergroting)

IMGP5117 IMGP5118 IMGP5119 IMGP5120 IMGP5121 IMGP5122 IMGP5123
IMGP5124 IMGP5125 IMGP5126 IMGP5128 IMGP5129 IMGP5130 IMGP5131
IMGP5132 IMGP5133 IMGP5134 IMGP5135 IMGP5136 IMGP5137 IMGP5138
IMGP5139 IMGP5140 IMGP5141 IMGP5143 IMGP5145
IMGP5147 IMGP5148 IMGP5149 IMGP5150

Meer foto's

Uitslagen keuring jongdierendag 6 september 2008

Diersoort
Beste/mooiste
Ras
Eigenaar/fokker
       
Grote Hoenders 1e Noord Hollands Hoen Harm Klok, Lioessens
  2e Fries Hoen Geel witpel Ulbe Braaksma Lioessens
       
Dwerghoenders haan New Hampshire kriel Jan Rietberg Sijbrandahuis
  hen Wyandotte Piet Hoekstra Damwoude
       
Konijnen A. Klasse ram Franse Hangoor Sikke Damstra Damwoude
  voedster Franse Hangoor Sikke Damstra Damwoude
       
Konijnen B. Klasse ram Duitse Hangoor Jelle Terpstra Dokkum
  voedster Groot Lotharinger madagascar Gerrit Walsma Anjum
       
Konijnen C. Klasse ram Marter Daan Plutschouw Aalzum
    Rijnlander Jaap Kroodsma Bornwird