De 43 Friesland Show hebben we weer gehad in oktober. Met de dreigende vogelgriep aan de Europese grenzen spande het er nog om of de tentoonstelling wel zou kunnen doorgaan. Maar gelukkig konden we een complete tentoonstelling organiseren mét hoenders en Gelukkig, want wat zou een show zonder de gevederde dieren zijn? Het is altijd een prachtig dat de kippen, hanen en kwakers ten gehore brengen als ze eenmaal in de kooien zitten. Zonder de hoenders en watervogels zou het wel erg stil in de Trimmer Voordat de dieren de kooien bevolkten is er veel werk verzet. De voorbereiding begint al maanden van tevoren maar vooral in de laatste weken en dagen is het druk. Met veel actieve leden is het weer gelukt om de tentoonstelling op tijd klaar te hebben.
Op de ledenvergadering van 7 oktober is het draaiboek doorgenomen en zijn de namen ingevuld wie wat kreeg te doen. Voor zover dat mogelijk was, want er waren jammer genoeg niet zo veel leden op deze vergadering. Met het nabellen van helpers is het gelukkig allemaal wel klaar gekomen. Dit jaar waren er 723 dieren ingeschreven tegen vorig jaar 676 Bijna 50 dieren meer en dat is een mooi resultaat! We hebben er nog wel even aan moeten trekken. Het bestuur is op zaterdag 15 oktober nog bij elkaar geweest en waarna nog leden en niet zijn nagebeld. Niet zonder resultaat. In de laatste dagen toch nog mooi wat dieren aangemeld. De kooien werden ons dit jaar gebracht rechtstreeks vanuit Jubbega waar ze op de show van PKV Jubbega hadden gestaan. Zaterdagavond hebben Sikke, Simon en Germ Durk de lading in ontvangst genomen. Maandag vanaf 4 uur 's middags konden we in de Trimmer. Een hele ploeg mensen hierbij actief en het spreekwoord zegt het: Vele handen maken licht werk dus in no time stonden de kooien netjes in rijen opgesteld onder regie van Sikke. Dinsdagochtend verder. Met gebak bij de koffie i.v.m. de jarige voorzitter. Hierna ging het natuurlijk helemaal cresendo! Jelle Terptra had bij onze sponsor Broekema voer en materiaal geregeld dat we in stromende regen hebben opgehaald. Ook wat materiaal ter versiering van de hal in de vorm van kippenhokjes enz. kwam dit jaar bij Broekema vandaan. Als iemand wat nodig heeft op dit terrein dan dus naar Broekema! Tussen de middag kregen de “overblijvers” goede kost voorgeschoteld van Antje Walsma. En het is dan gezellig ook nog! In de middag werden de laatste voorbereidingen afgemaakt zodat in de namiddag de dieren konden komen. Het inkooien ging goed en vlot onder het toeziend oog van veearts J. Dijkstra die dit werk al jaren voor onze vereniging doet. Uit handen van vice voorzitter Halbe Sijtsma kreeg Dijkstra een bloemetje aangeboden voor zijn jarenlange inzet tijdens de Friesland Shows Er was scherp toezicht op dat alle inzenders van hoenders de verplichte entbewijzen kon overleggen. Dit was allemaal in orde dus kon iedereen zijn dieren inkooien. Op woensdagochtend half negen was de kantine in de Trimmer behoorlijk vol. Circa 40 mensen. Keurmeesters, schrijvers/sters, aandragers, administrateurs enz. Ieder had zijn functie op deze keurdag. Om kwart voor negen sprak voorzitter Germ Durk de Vries een welkoms woord en wenste iedereen een goede samenwerking en keurdag toe. Het was een mooie dag met een vlotte keuring met tussen de middag een gezellige pauze met snert en broodjes met vooraf natuurlijk een glaasje. De regie van de eindkeuring was bij Henk Canrinus in goede handen. Elders in dit blad zijn nogmaals de winnaars vermeld en zijn foto’s van de winnaars te zien. Mooi op tijd was alles klaar en de hal netjes met alle kaarten aan de kooien geniet. Wethouder Klaas de Graaf kwam ’s avonds om de 43e Friesland Show officieel te openen. (wethouder Sicco Boorsma was verhinderd) De voorzitter bedankte de gemeente Dongeradeel in persoon de heer de Graaf voor de subsidie van Eur 250,--die PKV Frisia voor de organisatie van de Friesland show ook ditjaar van de gemeente in ontvangst mocht nemen. Na de prijsuitreiking door de heer de Graaf werd de kantine verruild voor de hal en werd een rondgang langs de kooien gemaakt. Hoe slecht het weer op de dinsdag bij het opbouwen was, des te mooier was het weer op de donderdag, vrijdag en zaterdag. En dit scheelt bezoekers. Bij mooi weer vindt men wat anders uit en dat was voor ons te merken: Minder bezoekers dit jaar. En dat is weer spijtig want dit jaar waren er juist meer dieren te bewonderen. Maar och, je kunt ook niet alles hebben Misschien wordt het volgend jaar wel + + (én meer dieren én meer bezoekers?) We hadden een mooie show met gezellige uren met collega hobbyfokkers. De tombola was weer een succes. Fam.Walsma was in de loop van zaterdag geheel uitverkocht. Een geweldige prestatie om met weinig geldmiddelen een heel goed resultaat te halen. Tussen de bedrijven door heeft Gerrit Walsma ook nog ongeveer de helft van onze oude te verkopen kooien verkocht! Op zaterdag zijn ook de prijswinnaars van de verloting bekend geworden. De hoofdprijs, een televisie toestel, is gewonnen door de heer J. de Vries te Ternaard. Elders in dit blad de verdere prijswinnaars. Om half vier sloot de voorzitter de show af met een woord van dank aan alle inzenders en de uitnodiging om volgend jaar weer present te zijn. Het opruimen ging voorspoedig. Ulbe Braaksma kreeg nog een klap met een bak. Met een pleister was de “schade” te herstellen oftewel het liep gelukkig goed af. Met een gezellige nazit met alle helpers werd de 43e Friesland Show zaterdagavond afgesloten. Met elkaar hebben we het evenement doen slagen. Iedereen bedankt voor alle hulp hiervoor!

IMGP0337 IMGP0338 IMGP0339 IMGP0340 IMGP0341 IMGP0342 IMGP0343 IMGP0344 IMGP0345 IMGP0346 IMGP0347 IMGP0348 IMGP0349 IMGP0350 IMGP0351
IMGP0352 IMGP0353 IMGP0354 IMGP0355 IMGP0356 IMGP0357 IMGP0358 IMGP0359 IMGP0360 IMGP0361 IMGP0362 IMGP0363 IMGP0364 IMGP0365 IMGP0366
IMGP0367 IMGP0368 IMGP0369 IMGP0370 IMGP0371 IMGP0372 IMGP0373 IMGP0374 IMGP0376 IMGP0377 IMGP0378 IMGP0379 IMGP0380 IMGP0382 IMGP0383
IMGP0384 IMGP0385 IMGP0386 IMGP0387 IMGP0388 IMGP0389 IMGP0390 IMGP0393 IMGP0394 IMGP0395 IMGP0396 IMGP0397 IMGP0398 IMGP0399 IMGP0400
IMGP0401 IMGP0402 IMGP0403 IMGP0404 IMGP0405 IMGP0406 IMGP0407 IMGP0408 IMGP0410 IMGP0411 IMGP0412 IMGP0413 IMGP0414 IMGP0415 IMGP0416
IMGP0417 IMGP0418 IMGP0419 IMGP0420 IMGP0421